Fotos Carnet Manresa
MINISTERI DE L'INTERIOR
• Primera inscripció i renovació del dni

Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, mida 32x26 mil·límetres, amb fons uniforme, blanc i llis, presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona. (La fotografia haurà de mostrar clarament l'oval de la cara, que inclou celles, ulls, nas, boca i mentó, i haurà de ser d'alta resolució i paper fotogràfic de bona qualitat).
COS NACIONAL DE POLICIA
• Primera inscripció i renovació del dni
• Per a l'obtenció del passaport

Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, mida 32x26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona. (La fotografia haurà de mostrar clarament l'oval de la cara, que inclou celles, ulls, nas, boca i mentó, i haurà de ser d'alta resolució i paper fotogràfic de bona qualitat).

• Primera inscripció:  Article 5 del Reial Decret 1553/2005 del 23 de desembre
• Renovació: Article 7 del Reial Decret 1553/2005 del 23 de desembre
BOE - PASSAPORT
Reial decret 896/2003, d'11 de juliol, pel qual es regula l'expedició del passaport ordinari i se'n determinen les característiques.

Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, mida 32 x 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir la identificació de la persona.
BOE - PASSAPORT
Reial decret 411/2014, de 6 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 896/2003, d'11 de juliol, pel qual es regula l'expedició del passaport ordinari i se'n determinen les característiques.

Una fotografia recent en color del rostre del sol·licitant, mida 32 x 26 mil·límetres, amb fons uniforme blanc i llis, presa de front i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir la identificació de la persona.
DGT
• "Talón-foto" i renovació carnet de conduïr.

Fotografia original actual de 32x26 mm. en color i amb fons llis, presa de front amb el cap descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir o dificultar la teva identificació.

En el cas de fer el tràmit per internet, a través del Registre Electrònic, la fotografia se't sol·licitarà quan vinguis a recollir el permís temporal. Si per la teva religió portes els cabells coberts, s'admetran les fotografies amb vel, però l'oval del rostre ha d'aparèixer totalment descobert des del naixement dels cabells fins al mentó, de manera que no impedeixi o dificulti la teva identificació.