Condicions generals

CONDICIONS GENERALS


INFORMACIÓ GENERAL

El nostre web disposa d’informació relacionada tant de serveis i productes propis, com de tercers. El client té dret a la lectura, comprensió i possibles aclamatòries que puguin sorgir.
Una mala o falta de lectura, o interpretació particular de les indicacions, no implica el seu correcte compliment. No s’atendrà cap mena d’interpretació particular que pugui fer-se de la informació.

DESCRIPCIÓ DE PRODUCTES
Els productes exposats són d’una gran varietat de materials, de naturalesa diferent: ceràmica, plàstic, teixits (polièster, cotó, etc.), fusta, vidre, llenç, etc. Per tant, l’usuari accepta i entén a l’hora de fer la comanda que cada material pot mostrar el color de diverses maneres, variant la tonalitat, el contrast, la brillantor o la intensitat que els colors de la fotografia original.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’usuari es fa responsable del contingut de les imatges enviades per l’elaboració dels productes i serveis exposats, i assegura que és l’únic titular de tots els drets que existeixen sobre les imatges que ens són subministrades per ell; tanmateix, garanteix que no vulnera els drets de tercers sobre les persones i objectes representats en les fotografies.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
Fotos Carnet Manresa, es reserva el dret a actualitzar les descripcions de productes i serveis, així com les condicions generals, sempre amb la finalitat de la millora del producte i serveis oferits.
Mitjançant la notificació de les condicions generals exposades en aquest web, es donarà per complet aquest deure de notificació.

PREUS
El preu inclou el que està inclòs en el producte o servei, en cap cas inclourà la suma de dos o més serveis o productes o la interpretació particular que es pugui fer.