Com fem les fotos de carnet

DEFINICIÓ
La fotografia format carnet, és la captura facial d’una persona, tipus retrat, en primer pla, mirada frontal i amb un angle normal, al mateix nivell del terra.

La utilitat més freqüent d’aquest tipus de fotografia, està relacionada amb la identificació personal: passaport, visats, etc. Tenint altres utilitats com: carnet d’autobús, inscripció en una escola o universitat.

OPERATIVA
• Apliquem la normativa actual pel que fa als requisits que té una fotografia d’identificació, per al DNI 4.0,  passaport 3, conduir, visat, etc.
• La foto ha de representar qui ets, però respectant certes regles:
– Vista frontal.
– Retrat de primer pla.
– Cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra peça que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
• GRATIS una foto de cartera en tots els pacs.
• Durada sessió carnet: 2 – 5 minuts.
• Opció d’enviament de foto digital (jpg).
• Impressió en paper fotogràfic professional prèmium.
• Fotos carnet d’identificació internacional per més de 130 països.
• Schengen: Visat i passaport.

¿Es pot modificar les característiques de les fotos que feu?
Les fotografies que preparem, són apropiades pels diferents tipus de carnets, si en algun moment el client ens sol·licita modificar paràmetres de les fotografies, és el client el qui assumeix la responsabilitat del resultat final de les fotografies modificades.

EL CLIENT APORTA LA SEVA FOTOGRAFIA.
En el cas que el client aporti la seva fotografia perquè preparem les fotografies impreses, s’assumeix que és el client el responsable de la imatge, il·luminacions, proporcions, perspectiva i la resta de paràmetres.
En cap cas no realitzarem cap mena de treball ni modificació sobre la imatge aportada.
Nosaltres sols encaixarem la imatge a les mides que ens siguin sol·licitades.
El preu serà, el preu del pack clàssic que s’hagi escollit.